Máy Xông Tinh Dầu Julyhouse


Máy Xông Tinh Dầu Julyhouse

Máy xông tinh dầu - Một trong những sản phẩm có lượt tìm kiếm cao, đa dạng tệp khách hàng, dễ chốt đơn. Đặc biệt nhu cầu tăng cao mùa dịch khi đại đa số mọi người đều hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Sản phẩm trending chính thức chạy trên D2C với mức hoa hồng "thơm như mùi tinh dầu"